X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1387

چگونه میتوانید درهنگام کار فوری و در موقعی که مجبور به خاموش کردن کامپیوترشدی برنامه هایی رو که کار میکردی رو باز بعد روشن شدن کامپیوتر داشته باشی

من خیلی وارد نیستم ولی شما میتونین زمانی که در کامپیتر در حال انجام کار برایتان کار مهمی پیش می آید برای از دست ندادن مطالب و برنامه های در حال اجرا و خاموشی کامل کامپیوتر (کامپیوتر تو خاموشی برنامتو داره و از بین نمیبره) می توانید دکمه turn off کامپیوتر را زده بعد از نمایان شدن کادر خاموش یا استنبای شما دکمه shiftرا فشار داده و همزمان اینتر را بزنید کامپیوتر مطالب شما را در باطری ذخیره میکند و مانع نابودی ان میشود.